Mad & drikke

Der er på festivalpladsen adskillige boder, hvor man kan købe forskellige typer mad og drikkevarer.

INGEN MEDBRAGT MAD & DRIKKEVARER
Herning Rocker har en fast politik, der fastslår at ingen form form mad- og drikkevarer må medbringes på pladsen.

Der kan kun fraviges fra denne regel, hvis vedkommende af helbredsmæssige årsager, ikke må indtage maden som sælges på pladsen. Der skal i disse tilfælde foreligge dokumentation herpå, i form af lægeerklæring, som skal forevises vagterne ved indgangen.

Der kan forlods udstedes allergi- eller madtilladelse. Henvendelse på herningrocker@mail.dk

Ved forsøg på indsmugling, så HUSK at medbragt mad og drikkevarer bliver inddraget og destrueret.

Forsøg på indsmugling medfører formentlig desuden bortvisning.